COMUNICAT CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE CIVICE ****Comunicat revendicări CSDR **** Comunicat privind protestele **** Confederaţia Sindicatelor Democratice din România si MediaSind au sesizat Parlamentul European**** S-a încheiat negocierea C.C.M.-R. şi documentul va fi depus în cursul săptămânii viitoare. Salariul de referinţă este de 850 lei.

Federatia Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare Proiectare din Romania - FSLCPR este unica organizatie sindicala reprezentativa din ramura Cercetare - Proiectare care isi desfasoara activitatea pe intreg teritoriul Romaniei. A fost infiintata in 1990 si are in componenta peste 60 de sindicate din institutele nationale si societati comerciale cu activitati de cercetare - dezvoltare - proiectare a caror activitate se desfasoara in majoritatea ramurilor economiei nationale.

FSLCPR este afiliata la Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania - CSDR, la EUROCADRES si UNI.        

FSLCPR este reprezentata prin presedintele ei in organismele de conducere ale CSDR si EUROCADRES. FSLCPR are relatii de colaborare si prietenie cu organizatii sindicale din strainatate cum ar fi: CISL (Italia), UCC-CFDT (Franta), HK si TLimg (Danemarca), UGT si CCOO (Spania), IGM (Germania).

Scopurile FSLCPR sunt organizarea unitatii de actiune a membrilor sai precum si reprezentarea, promovarea si apararea intereselor lor profesionale, economice si sociale.

De la infiintarea sa FSLCPR a actionat pentru realizarea obiectivelor statutare si a hotararilor organismelor de conducere colectiva (Congres/Conferinta/Consiliu). Astfel:

- Inca din 1992 FSLCPR a negociat si a incheiat Contractul Colectiv de Munca la nivelul ramurii Cercetare - Proiectare, contract ce s-a dovedit a fi un instrument modern si foarte important in promovarea si apararea intereselor si drepturilor membrilor sai.

- Inca din 1990 FSLCPR a participat in organisme de Dialog Social si in grupe de lucru avand ca obiect elaborarea unor proiecte de acte normative menite sa creeze noul cadru legislativ al domeniului

- De la inceputul existentei sale FSLCPR a actionat pentru elaborarea unei strategii nationale in domeniul cercetarii - dezvoltarii, care aplicata, sa defineasca politica reala a Statului in acest domeniu.

- De la inceputul existentei sale FSLCPR a actionat pentru mentinerea personalului de valoare din cercetare - dezvoltare, pentru motivarea si stimularea cercetatorilor printr-o politica salariala corespunzatoare.img

- De la inceputul existentei sale FSLCPR a actionat pentru dotarea tehnica a unitatilor de cercetare - dezvoltare - proiectare care sa asigure un standard de lucru la nivel international.

Intrucat factorii de decizie de la nivel central dar si altii la nivelul institutelor (directori, patroni, consilii de administratie, etc) nu tin seama nici de interesele personalului din cercetare nici de faptul ca acest domeniu reprezinta o prioritate nationala, FSLCPR va actiona in continuare folosind toate mijloacele legale pentru a-i determina sa respecte legalitatea si sa faca posibila atingerea obiectivelor majore pe care si le-au propus membrii FSLCPR.