Sindicate

Nr.crt. Sindicatul Instituţia Localitatea
1 ACID Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti
2 AEROSIN S.C. STRAERO S.A. Institutul pentru Calculul şi Experimentarea Structurilor Aero-astronautice Bucureşti
3 ASRO Asociaţia de Standardizare din România – ASRO Bucureşti
4 CEFIN Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării Bucureşti
5 CEPROM Institutul de Proiectare Utilaj Minier S.C. CEPROM S.A. Satu Mare
6 CERTEX Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi  Pielărie INCDTP Bucureşti
7 CERPI
8 CESAR S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. Piteşti
9 CESTI Institutul Naţional de Sticlă CESTI Bucureşti
10 ELECTROTEHNICA S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova
11 ICA S.C. Compania de Cercetări Aplicative şi Investiţii S.A. Bucureşti
12 ICCF Institutul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare Chimico- Farmaceutică - ICCF Bucureşti
13 ICEMENERG S.C. Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice S.A. –  ICEMENERG Bucureşti
14 ICPA Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti
15 ICPE ICPE S.A. - Institutul de Cercetare pentru Electrotehnică Bucureşti
16 ICPE-CA INCDIE ICPE –CA (ICPE Cercetări Avansate) Bucureşti
17 ICSITPML Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Inginerie Tehnologică şi Proiectare Mine pe Lignit - ICSITPML Craiova
18 ICTCM S.C. ICTCM Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini S.A. Bucureşti
19 IGR Institutul de Geologie al Romaniei Bucureşti
20 INCDBNA Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti – Ilfov
21 INCDFM Institutul Naţional de Fizica Materialelor Ilfov
22 SIND-CE-IMNR Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare IMNR Ilfov
23 INCERC Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti
24 INFP Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului Ilfov
25 INID Institutul Naţional de Informare şi Documentare INID Bucureşti
26 INL Institutul Naţional al Lemnului INL Bucureşti
27 INMA Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti
28 INOE-2000 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 Ilfov
29 INOE-2000 – ICIA Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 - ICIA Cluj Napoca
30 INSB Institutul Naţional pentru Ştiinţe Biologice INSB Bucureşti
31 ICB Cluj Institutul Naţional pentru Ştiinţe Biologice – Filiala Cluj Napoca Cluj Napoca
32 ICB Iaşi Institutul Naţional pentru Ştiinţe Biologice – Filiala Iaşi Iaşi
33 INTEC INTEC S.A. Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Sectoare Calde Bucureşti
34 IPCUP Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Utilaj Petrolier IPCUP Ploieşti
35 IPCUP Microproducţie
36 IPIP IPIP S.A. - Institutul de Proiectări pentru Instalaţii Petroliere Ploieşti
37 IPROCHIM S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti
38 IPROLAM S.C. IPROLAM S.A. - Institutul de Proiectări pentru Secţii şi Uzine de Laminare Bucureşti
39 IPROMET IPROMET S.A. - Institutul de Proiectare Secţii şi Uzine Metalurgice Bucureşti
40 ISIM Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sudură şi Încercări Materiale ISIM Timişoara
41 ISPIF Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare ISPIF Bucureşti
42 ITEF S.C. AEROSTAR S.A. Grup Industrial Aeronautic Bacău
43 ITIM Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare ITIM Cluj Napoca
44 GeoEcoMar Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină GeoEcoMar Bucureşti
45 MASTER S.C. MASTER S.A.- Institut de Maşini Termice Bucureşti
46 PETROCHIM S.C. ICERP S.A. Ploieşti
47 PETRODESIGN S.C. PETRODESIGN S.A. Bucureşti
48 PROCED S.C. OVM ICCPET S.A. Oskar von Miller Institutul de Concepţie şi Cercetare în Domeniul Energetic Bucureşti
49 RADIAŢIA Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei Ilfov
50 ROMTEL S.C. PROCETEL S.A. Proiectare Cercetare Telecomunicaţii Bucureşti
51 Sindicatul Independent ICI Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică Bucureşti
52 Sindicatul Independent Motoare de Aviaţie SIMAV Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare şi Inginerie COMOTI Bucureşti
53 Sindicatul Cercetătorilor ITC I.T.C. - Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A. Bucureşti
54 Sindicatul Liber ICMET Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
55 Sindicatul Independent ICMET
56 Sindicatul LIT ICMET
57 Sindicatul LMP ICMET
58 Sindicatul ICEM S.C. Institutul de Cercetări Metalurgice S.A. - ICEM Bucureşti
59 SIMTEX S.C. SIMTEX S.A. Bucureşti
60 SLAPM - ICIM Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti
61 ICH-ICIM
62 URBANPROIECT Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Bucureşti
63 Victor Babeş Institutul Naţional Victor Babeş Bucureşti
64 Institutul de Chimie-Fizica Academia Romana: Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu Bucuresti